Sanosil S003 Ag 20 kg dezinfekcia rúk a povrchov

 
 

Vysoko účinný viacúčelový dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk a povrchov so širokým spektrom aplikácií
Sanosil S003    20 kg balenie

 

Dostupnosť Skladom
€108    
Kód tovaru S003B20
Kategória Domácnosť univerzálna dezinfekcia
 

Sanosil S003 je vhodný na:
• hygienickú dezinfekciu rúk
• dezinfekciu povrchov
• dezinfekciu nástrojov
• dezinfekciu zariadení, atď.

Sanosil S003 vyniká:
• dlhotrvajúcim účinkom
• je ekologicky neškodný
• prakticky 100% odbúrateľný
• ľahká a bezpečná manipulácia
• bez vône a chuti

Sanosil S003 nespôsobuje podráždenie kože a alergie, nemá karcinogénne ani mutagénne účinky. Neobsahuje alkoholy, fenoly, aldehydy, QAC, arómu alebo farbivá.

Sanosil S003 je založený na dokázanom účinku SANOSIL kombinácie peroxidu vodíka a koloidného striebra a vďaka ďalšej stabilizácii je tiež vhodný na niektoré špeciálne aplikácie ako je napríklad dezinfekcia studenou hmlou.

Princíp fungovania Sanosilu S003
Použitá aktívna látka je peroxid vodíka, ktorý je neškodný pre životné prostredie. Počas komplexného výrobného postupu je účinná látka stabilizovaná a posilnená striebrom, čím sa dosahuje výrazne lepšia účinnosť proti mikroorganizmom. Stopy striebra, ktoré zostávajú na ošetrených plochách, nie sú viditeľné ani toxické. Účinne však zabraňujú opätovnej mikrobiologickej kontaminácii.
Elementárny kyslík, vznikajúci z peroxidu vodíka, atakuje bunkové steny mikroorganizmov priamym kontaktom. Chemická reakcia kyslíka s molekulami bunkových stien spôsobuje ich denaturáciu a deštrukciu. Tento efekt je posilnený účinkom strieborných iónov, ktoré sa viažu na disulfidové väzby proteínov reprodukčného komplexu ako aj metabolického systému mikroorganizmov, pričom dochádza k ich inaktivácii alebo vyzrážaniu.

Mikrobiologická účinnosť:
• bakteriocídny
• fungicídny
• tuberkulocídny
• mykobakteriocídny
• virucídny (s i bez ochrannej vrstvy, vrátane HVB, HCV, HIV), účinný proti adeno a rota vírom
• pôsobí proti širokému spektru protozoí / jednobunkových mikroorganizmov a spóry tvoriacich organizmov

Sanosil S003 sa používa na hygienickú dezinfekciu rúk:
• v oddeleniach zdravotných zariadení
• v ambulanciách a ordináciách
• v laboratóriách
• v domovoch dôchodcov
• v domácej starostlivosti o seniorov a deti
• v školách a škôlkach
• v priemysle (farmaceutický, kozmetický, potravinársky ...)

Hygienická dezinfekcia rúk
Aplikujte 3 ml Sanosilu S003 do dlane a dôkladne rozotrite v rukách až po zápästie po dobu 30 sek.
Opláchnite a potom celú procedúru zopakujte.

Povrchová dezinfekcia (bez studenej hmly)
1. Dôkladne očistite povrch vhodným čistiacim prostriedkom.
2. Navlhčite mikrovláknovú utierku Sanosilom S003.
3. Utrite povrch utierkou a zanechajte tenký vlhký povlak. Ak sa na drsnejších povrchoch objavia kvapôčky, utrite ich utierkou, pretože po vysušení môžu zanechať malé
šedé škvrnky.
4. Nechajte zaschnúť. Omytie vodou nie je potrebné.

Dezinfekcia podláh
1. Naplňte Sanosil S003 do nádoby vhodného aplikátora.
2. Poutierajte povrch a zanechajte rovnomerný tenký povlak.

Povrchová dezinfekcia (s použitím studenej hmly)
1. Dôkladne očistite povrch, ktorý sa má dezinfikovať, vhodným čistiacim prostriedkom.
2. Naplňte zodpovedajúce množstvo Sanosilu S003 do zásobníka zariadenia na výrobu studenej hmly. Na dezinfekciu čistených a / alebo bežne znečistených povrchov sa spravidla používa: 10 – 20 ml/m³ objemu dezinfikovaného priestoru.
3. Nastavte zariadenie na výrobu studenej hmly tak, aby vyrábalo jemnú hmlu a nastriekajte dezinfekčným prípravkom dookola všetky požadované miesta v miestnosti. Používajte ochrannú masku proti aerosólu, pretože jemná hmla môže podráždiť dýchacie cesty. Ak nosíte zariadenie so sebou, začnite s postrekom v zadných častiach miestnosti a presúvajte sa dozadu smerom k východu. Potom zatvorte dvere už vydezinfikovanej miestnosti.
4. Nechajte hmlu pôsobiť. V závislosti od hustoty hmly čas pôsobenia je medzi 60 – 120 min. Počas tejto doby nevstupujte do miestnosti.

Dezinfekcia malých a strojných súčastí
1. Ak je to možné, očistite súčasti v umývačke alebo v rukách
2. Naplňte Sanosil S003 do nádoby a ponorte súčasti do nej. Vyberte po niekoľkých minútach a nechajte ich vyschnúť. Ak nie je dezinfekčný prostriedok znečistený, môže byť použitý viackrát.

Sanosil S003 je registrovaný biocídny prostriedok.
Sanosil S003 je testovaný podľa normy SN EN 1500 laboratóriom Simec AG; je certifikovaný švajčiarskou agentúrou
Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products.
Sanosil S003 je registrovaný v Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Nemecká spoločnosť pre hygienu)

Zloženie a účinné látky: 1,5 g/100g (1,5%) peroxid vodíka CAS 7722-84-1, 0,003 g/100g striebra CAS 7440-22-4

Skladovanie: Skladujte v pôvodnom obale vo zvislej polohe. Skladujte na chladnom mieste. Chráňte pred vlhkosťou a mrazom.  Nemiešajte s inými prípravkami, zmesami a látkami. Uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov a chemikálií. Skladujte do 2 rokov od dátumu výroby. 

Bezpečnosť a prvá pomoc: Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade použitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

Prvá pomoc: Pri náhodnom použití NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. OKAMŽITE VYPLÁCHNITE ÚSTNU DUTINU VODOU A DAJTE VYPIŤ 2-5 dl vody. 

Likvidácia obalu: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch. Zákaz opakovaného použitia obalu. 
Názov produktu: Sanosil Super 25 Ag (S003)
Výrobca: SANOSIL AG, Eichtalstrasse 49, CH-8634 Hombrechtikon, Švajčiarsko. 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale!

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnosť 20 kg