Sanosil S010 Ag 10 kg bandaska

 
 

Vysoko účinná dezinfekcia s obsahom peroxidu vodíka a striebra proti baktériám, plesniam, spóram a hnilobe s ohľadom na životné prostredie. Používa sa na celopriestorovú dezinfekciu pomocou hmloviny. 

10 kg bandaska

Dostupnosť Skladom
€91,20    
Kód tovaru S010B1R0
Značka SANOSIL
Kategória Korona vírus
 

Sanosil S010 Ag je vhodný na:
• dezinfekciu povrchov
• dezinfekciu nástrojov
• dezinfekciu zariadení, atď.

Sanosil S010 Ag vyniká:
• dlhotrvajúcim účinkom
• je ekologicky neškodný
• prakticky 100% odbúrateľný
• ľahká a bezpečná manipulácia
• bez vône a chuti

Sanosil S010 Ag nemá karcinogénne ani mutagénne účinky. Neobsahuje alkoholy, fenoly, aldehydy, QAC, arómu alebo farbivá.

Sanosil S010 Ag je založený na dokázanom účinku SANOSIL kombinácie peroxidu vodíka a koloidného striebra a vďaka ďalšej stabilizácii je tiež vhodný na niektoré špeciálne aplikácie ako je napríklad dezinfekcia studenou hmlou.

Princíp fungovania Sanosilu S010 Ag
Použitá aktívna látka je peroxid vodíka, ktorý je neškodný pre životné prostredie. Počas komplexného výrobného postupu je účinná látka stabilizovaná a posilnená striebrom, čím sa dosahuje výrazne lepšia účinnosť proti mikroorganizmom. Stopy striebra, ktoré zostávajú na ošetrených plochách, nie sú viditeľné ani toxické. Účinne však zabraňujú opätovnej mikrobiologickej kontaminácii.
Elementárny kyslík, vznikajúci z peroxidu vodíka, atakuje bunkové steny mikroorganizmov priamym kontaktom. Chemická reakcia kyslíka s molekulami bunkových stien spôsobuje ich denaturáciu a deštrukciu. Tento efekt je posilnený účinkom strieborných iónov, ktoré sa viažu na disulfidové väzby proteínov reprodukčného komplexu ako aj metabolického systému mikroorganizmov, pričom dochádza k ich inaktivácii alebo vyzrážaniu.

Mikrobiologická účinnosť:
• bakteriocídny
• fungicídny
• tuberkulocídny
• mykobakteriocídny
• virucídny (s i bez ochrannej vrstvy, vrátane HVB, HCV, HIV), účinný proti adeno a rota vírom
• pôsobí proti širokému spektru protozoí / jednobunkových mikroorganizmov a spóry tvoriacich organizmov

Povrchová dezinfekcia (bez studenej hmly)
1. Dôkladne očistite povrch vhodným čistiacim prostriedkom.
2. Navlhčite mikrovláknovú utierku Sanosilom S010.
3. Utrite povrch utierkou a zanechajte tenký vlhký povlak. Ak sa na drsnejších povrchoch objavia kvapôčky, utrite ich utierkou, pretože po vysušení môžu zanechať malé
šedé škvrnky.
4. Nechajte zaschnúť. Omytie vodou nie je potrebné.

Dezinfekcia podláh
1. Naplňte Sanosil S010 do nádoby vhodného aplikátora.
2. Poutierajte povrch a zanechajte rovnomerný tenký povlak.

Povrchová dezinfekcia (s použitím studenej hmly)
1. Dôkladne očistite povrch, ktorý sa má dezinfikovať, vhodným čistiacim prostriedkom.
2. Naplňte zodpovedajúce množstvo Sanosilu S010 do zásobníka zariadenia na výrobu studenej hmly. Na dezinfekciu čistených a / alebo bežne znečistených povrchov sa spravidla používa: 10 – 20 ml/m³ objemu dezinfikovaného priestoru.
3. Nastavte zariadenie na výrobu studenej hmly tak, aby vyrábalo jemnú hmlu a nastriekajte dezinfekčným prípravkom dookola všetky požadované miesta v miestnosti. Používajte ochrannú masku proti aerosólu, pretože jemná hmla môže podráždiť dýchacie cesty. Ak nosíte zariadenie so sebou, začnite s postrekom v zadných častiach miestnosti a presúvajte sa dozadu smerom k východu. Potom zatvorte dvere už vydezinfikovanej miestnosti.
4. Nechajte hmlu pôsobiť. V závislosti od hustoty hmly čas pôsobenia je medzi 60 – 120 min. Počas tejto doby nevstupujte do miestnosti.

Dezinfekcia malých a strojných súčastí
1. Ak je to možné, očistite súčasti v umývačke alebo v rukách
2. Naplňte Sanosil S010 do nádoby a ponorte súčasti do nej. Vyberte po niekoľkých minútach a nechajte ich vyschnúť. Ak nie je dezinfekčný prostriedok znečistený, môže byť použitý viackrát.

Sanosil S010 Ag je registrovaný biocídny prostriedok.
Sanosil S010 Ag je registrovaný v Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Nemecká spoločnosť pre hygienu)

Zloženie a účinné látky: 5 g/100g (5%) peroxid vodíka CAS 7722-84-1, 0,01 g/100g striebra CAS 7440-22-4

Skladovanie: Skladujte v pôvodnom obale vo zvislej polohe. Skladujte na chladnom mieste. Chráňte pred vlhkosťou a mrazom.  Nemiešajte s inými prípravkami, zmesami a látkami. Uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov a chemikálií. Skladujte do 2 rokov od dátumu výroby. 

Bezpečnosť a prvá pomoc: Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade použitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

Prvá pomoc: Pri náhodnom použití NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. OKAMŽITE VYPLÁCHNITE ÚSTNU DUTINU VODOU A DAJTE VYPIŤ 2-5 dl vody. 

Likvidácia obalu: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch. Zákaz opakovaného použitia obalu. 
Názov produktu: Sanosil Super 25 Ag (S003)
Výrobca: SANOSIL AG, Eichtalstrasse 49, CH-8634 Hombrechtikon, Švajčiarsko. 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale!

 

 

 

 

Dosahuje vynikajúce výsledky vďaka efektívnej a ekologickej kombinácií peroxidu vodíka a striebra a dokáže účinne zlikvidovať pleseň bez škodlivých chemikálií. Podľa typu aplikácie likviduje 99,99 až 99,9999 % baktérií, vírusov, plesní a spór.

Neobsahuje žiadne aldehydy, fenoly, alkoholy, chlór, KAZ ani fungicídy. Jeho účinnými látkami sú 5% peroxid vodíka a ióny striebra.

 

Sanosil je vhodný na použitie v interiéroch aj exteriéry:

dezinfekcia hmlovinou

 • prostriedok používaný na celopriestorová dezinfekcia 

 

povrchová dezinfekcia

 • na účinné odstránenie baktérií a plesní na tapetách, silikónoch, starších náteroch, omietkach, sadrokartónových doskách, betóne a pod.  
 • Sanosil sa po použití prakticky úplne rozkladá na vodu a kyslík, a teda nespôsobuje žiadne zdravotné ťažkosti ani nezaťažuje živorné prostredie
 • Je vhodný na použitie aj v citlivých oblastiach ako napr. v spálňach, detských izbách a kuchyniach.
 • vhodný na ošetrenie fasád, pivníc
 • Žiadne vedľajšie účinky na ovocie a zeleninu;
 • Zloženie, ktoré nezanechá žiadne stopy dezinfekčného prostriedku na ovocí a zelenine určenej pre ľudskú spotrebu
 • Ošetrenie plodiny (zelenina, ovocie, kvety) pred a pri skladovaní
 • Steny, stropy, podlahy a iné časti priestorov určených na skladovanie (pivnica, komora, garáž ...)
 • Prepravky, debny, náradia, nástroje a iné pomôcky určené pre kontakt s plodinami
 • Okrem použitia proti plesni na stenách je veľmi vhodný na dôkladnú dezinfekciu spŕch a wellness zariadení

 

Výhody používania:

 • Jednoduchá, bezpečná a univerzálna aplikácia
 • Rýchly a dlhotrvajúci účinok vďaka patentovej formule
 • Nefarbí a nemá žiadny zápach
 • Možnosť použitia od 0 – 95°C
 • Prakticky 100% odbúrateľný - rozloží sa na vodu a kyslík
 • Nezaťažuje životné prostredie
 • Netreba oplachovať a neutralizovať
 • Bez negatívnych zdravotných vplyvov
 • Schopnosť ničenia biofilmov
 • Zabezpečuje možnosť dlhodobého skladovania
 • Spĺňa všetky národné a medzinárodné kvalitatívne štandardy

 

„Tajomstvo“ dezinfekčných prostriedkov Sanosil spočíva v dvojfázovom účinku a synergickom efekte ich hlavných komponentov – peroxidu vodíka a striebra.

Zjednodušene povedané: peroxid vodíka atakuje bunečné steny mikroorganizmov, striebro pôsobí v ich vnútri. Kým peroxid vodíka sa rozkladá na kyslík a vodu, stopy striebra zostávajú na dezinfikovanom povrchu. Sú neviditeľné, nie sú toxické, ale aktívne a účinne zabraňujú mikrobiologickej rekontaminácii.

Doteraz nebola zistená žiadna rezistencia mikroorganizmov na Sanosil.

Hmotnosť 10 kg